Marcel Duchamp

Fransk apatiker och schackspelare, Blainville 18.VII.1887–2.X.1968 Neuilly-sur-Seine.

Två faktorer, uppmuntrande brev från Walter Pach i New York om den succes som självsam­ma ”Nakenakt nedför trappa” gör på Armory Show i New York och det brinnande kriget gör att Duchamp emigrerar till New York, vartill han ankommer i 1915. På en dag går han från att vara en misskänd ung konst­när i skuggan av sina bröder i Paris till att bli inkarnatet av Modern Art i USA.

1000 Stck. hh DIN A 6 EVP 10.00 M
2013-12-26 20:05:42